OKINAWA : Heavenly Japan Part.2

มา Okinawa สถานที่ที่ต้องไปก็คงเป็นอะไรไม่ได้นอกจาก Okinawa Churaumi Aquarium ซึ่งอยู่ใน Ocean Expo Park เมือง Nakijin Village ตอนเหนือของเกาะ Okinawa

OKINAWA : Heavenly Japan Part.1

ประเดิมเรื่องเล่าเรื่องแรกใน WordPress จะพาไปเที่ยวญี่ปุ่นกันค่ะ ไปเลยล่ะกัน "OKINAWA" ได้เวลาขับรถตะลุยเกาะสวรรค์ ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้สุดๆประเทศญี่ปุ่นกันบ้าง หลายคนอาจคิดว่า เกาะคิวชู คือใต้สุดแล้ว No no no ค่ะ... Okinawa ต่างหาก